Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Brak opisu obrazka

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Zgodnie z art. 27g ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (dalej: u.w.t.r.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce.

 

Kto składa deklarację  

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.

W przypadku budynków wielorodzinnych, z jednolitym źródłem ciepła, obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

W przypadku mieszkań, w budynkach wielorodzinnych, z indywidualnym źródłem ciepła w każdym mieszkaniu, obowiązek spoczywa na                 każdym właścicielu mieszkania.

 

 Jak złożyć deklarację

Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) na stronie: www.gunb.gov.pl.

Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, a niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. 

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej.

Do wyboru mamy następujące formularze: A - dla budynków mieszkalnych oraz B - dla niemieszkalnych.

Formularze można pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl, na www.chrzastowice.pl lub w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 – pokój nr 7. 

Wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy - zgodnie z lokalizacją budynku. 

 

Jak wypełnić deklarację - procedura krok po kroku

Krok 1 - Budynek i adres

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się przez Profil Zaufany.

Następnie należy wybrać opcję: budynek, gdzie powinniśmy wpisać adres nieruchomości.

Po wpisaniu adresu budynku należy wybrać opcję:   deklaracje, potwierdzić adres budynku i wybrać formularz, który będziemy wypełniać. Do wyboru mamy następujące formularze: A - dla budynków mieszkalnych i B - dla niemieszkalnych.

Budynki mieszkalne to: domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne (kamienice, bloki itp.) oraz budynki zbiorowego zamieszkania. Do ostatniej kategorii należą hotele i domy wycieczkowe, pensjonaty, schroniska, internaty, domy dziecka, domy seniorów itp. W domach wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania należy podać liczbę lokali.

W przypadku budynków niemieszkalnych formularz B wymienia różne typy działalności - od piekarni, przez muzea, biblioteki, domy kultury, szkoły, dworce, garaże, szklarnie, szpitale, biura po kotłownie, gospodarstwa rolne i kościoły.

WAŻNE!

Jeżeli w budynku mieszkalnym znajdują się lokale niemieszkalne - to należy wypełnić dwie deklaracje — A i B.

 

Krok 2 - Źródła ciepła i dane osoby wypełniającej deklarację

System wyświetli pytanie, czy źródło zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. Jeżeli źródło zostało zainstalowane wcześniej przechodzimy do następnego punktu.

Rejestruje się wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, jakie są w budynkach. W formularzu wyszczególniono 11 kategorii źródeł ciepła. Najwięcej miejsca w deklaracji poświęcone jest kotłom na paliwa stałe. Należy określić, czy jest to kocioł z ręcznym czy automatycznym podawaniem paliwa (zasypowy).

Następnie mamy obowiązek podać, jakiej klasy jest kocioł. Tutaj do wyboru jest: ekoprojekt, klasy od 3 do 5, poniżej klasy 3 lub brak informacji.

W przypadku tych kotłów należy również podać, jakie jest stosowane paliwo, czy jest to węgiel, biomasa, pellet czy drewno.

Rejestracji podlegają też: kotły gazowe, olejowe, piece kaflowe, kominki, ogrzewanie z miejskiej sieci, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Nie należy podawać roku produkcji kotła ani jego mocy czy typu.

Co ważne, nie ma znaczenia, czy jest to źródło używane czy nie - jeśli jest w budynku, to trzeba je zgłosić.  Liczą się też urządzenia wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej.

W następnym kroku system zapyta, kto wypełnia formularz – właściciel/współwłaściciel lub zarządca i o dane tej osoby/podmiotu.

W przypadku, gdy adres wypełniającego deklaracje jest taki sam jak adres budynku zaznaczmy TAK i nie musimy wpisywać adresu zamieszkania osoby zgłaszającej. W przypadku, gdy adres wypełniającego deklaracje nie jest taki sam jak adres budynku, zaznaczmy NIE i trzeba wpisać adres zamieszkania osoby zgłaszającej.

 

Krok 3 - Złożenie deklaracji

Na końcu system zapyta, czy na pewno chcemy złożyć deklarację. Kliknięcie „złóż” oznacza, że czynności nie można cofnąć. Złożoną deklarację zobaczymy w systemie. Należy wówczas wrócić do początku i wybrać opcję deklaracje złożone.

 

WAŻNE!

Terminy na złożenie deklaracji:

Spis ogrzewania ma charakter obowiązkowy. Czas na zgłoszenie uruchomionego (działającego przed 01.07.2021r.) źródła ogrzewania wynosi 12 miesięcy, tj. do 30.06.2022 r.

W przypadku nowych źródeł - od momentu ich zainstalowania i pierwszego użycia czas na zgłoszenie wynosi 14 dni i tyle samo przy wymianie ogrzewania na inne.

Deklaracje w formie papierowej można składać w Urzędzie Gminy Chrząstowice

Szczegółowe informacje: tel. 77 4110408, e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

 

Wersja XML