Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostki OSP na terenie gminy Chrząstowice:

 

OSP Chrząstowice

ul. Dworcowa 1

46-053 Chrząstowice

Prezes: Mateusz Blaik

Naczelnik: Tomasz Kowlaczyk

 

OSP Daniec

ul. Dąbrowicka 3a

46-053 Chrząstowice

Prezes: Łukasz Glensk

Naczelnik: Mateusz Jakubczyk

 

 

OSP Dębie

ul. Zielona 2

46-053 Chrząstowice

Prezes: Krzysztof Jonietz

Naczelnik: Tomasz Kurc

 

OSP Dębska Kuźnia                                                                        

ul. Kolonia 12

46-053 Chrząstowice

Prezes: Jan Łysy

Naczelnik: Mirosław Pasoń

 

OSP Falmirowice

ul. Wiejska 37

46-053 Chrząstowice

Prezes: Bernard Bochański

Naczelnik: Norbert Papkala

 

OSP Suchy Bór

ul. Pawlety 66a

46-053 Chrząstowice

Prezes: Łukasz Nowak

Naczelnik: Dawid Ozimek

 

Od dziesiątków lat straż pożarna wpisała się w krajobraz naszej gminy. Zmieniali się tylko ludzie i wyposażenie. Stosowany na początku sprzęt gaśniczy - tłumice, gaśnice, bosaki, siekiery, toporki i wiadra zastępowano coraz nowszym i doskonalszym. Dzięki Izbie Muzealnej w Dańcu założonej przez śp. Konrada Mientusa. zasłużonego strażaka i pasjonata lokalnej historii, możemy przenieść się w czasie do początków straży ogniowych. Z czasem zmieniały się zagrożenia i zadania, przed którymi stawała straż pożarna. rok 1997 - powódź stulecia pomoc naszych strażaków była nieoceniona. Z całym poświęceniem nasi strażacy pomagali mieszkańcom w ratowaniu dobytku. Pomagali również naszym sąsiadom. Przez wiele dni i nocy ratowali Hutę Jedlice. W uznaniu usług naszych strażaków otrzymaliśmy wóz Jelcz GBA.

Pomocy gminnych strażaków-ochotników doświadczyliśmy także podczas powodzi w maju 2010 roku. Przez cały okres powodzi zagrożone były zabudowania mieszkalne i gospodarcze przy Tartaku Drzewnym pomiędzy Dębską Kuźnią a Chrząstowicami. Miejsce to regularnie odwiedzane było przez strażaków z OSP Dębska Kuźnia, którzy zabezpieczyli obiekty workami z piaskiem oraz systematycznie monitorowali poziom wody na wylewającej Jemielnicy. Jednostka ta dokonała własnymi siłami częściowego spiętrzenia wody na rz. Ptaszkówce na tzw. 3 mostach dzięki czemu ilość wody płynąca w kierunku Dębskiej Kuźni i Chrząstowic znacznie zmalała : woda ta popłynęła w kierunku nieużytków i lasów. W Lędzinach w pobliżu mostu na rzece Swornicy mieszkańcy własnym sprzętem rozkopali część skarpy tej rzeki dzięki czemu nadmiar wody mógł odpłynąć na niżej położone pola. W dalszej części wody powodziowe zatrzymane zostały przez nasyp na drodze Zbickiej przez który wkrótce zaczęły się jednak przelewać degradując niemal całkowicie jej nawierzchnię. Strażacy z OSP Chrząstowice oraz z Dębskiej Kuźni dwukrotnie interweniowali w podtapianej południowo-zachodniej części Lędzin: w nocy z 19 na 20 maja – pogłębiając wykop, który odprowadzał wodę do rowu przydrożnego w kierunku Opola oraz 24 maja – udrażniając zatkany przepust pod wjazdem piętrzącym wodę. Pięć spośród naszych jednostek OSP z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem walczyło z żywiołem zarówno na terenie gminy ale również poza nią. Jednostka z Chrząstowic oprócz działań na terenie swojego sołectwa walczyła z powodzią również w Dobrzeniu i Metalchemie, OSP Dębie ratowała hutę szkła w Jedlicach, Metalchem, Wróblin i Krasiejów, OSP Dębska Kuźnia działała również na terenie Ozimka, Schodni, Jedlic i Opola przy ul. Partyzanckiej, OSP Falmirowice wspierała działania ratownicze w Metalchemie i Turawie – w Ośrodku Urzędu Wojewódzkiego, OSP Suchy Bór zadysponowana została do działań ratowniczych w Metalchemie, Krasiejowie i Opolu. Natomiast jednostka z Dańca zabezpieczała teren gminy uczestnicząc w działaniach m.in. obok młyna, w Chrząstowicach w rejonie budynku Urzędu Gminy, Lędzinach i Zbicku przy granicy Opola.

Dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna w gminie to sześć jednostek - Chrząstowice, Daniec, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice i Suchy Bór - wyposażonych w samochody pożarnicze - trzy duże i pięć mniejszych, motopompy, piły spalinowe i inny drobny sprzęt pożarniczy. Dwie jednostki, Suchy Bór (od 15 kwietnia 2004 r.) i Dębie (od 2008 roku) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Mirosław Pasoń, natomiast funkcję Komendanta Gminnego pełni Łukasz Nowak.

Ochotnicza Straż Pożarna to przede wszystkim wspaniali, ofiarni ludzie, w różnym wieku i różnej płci, gotowi nieść pomoc i spieszący na ratunek naszym mieszkańcom w obliczu różnych żywiołów, nie tylko pożaru. To wspaniała organizacja czynnie uczestnicząca w życiu społecznym i kulturalnym swoich miejscowości. Strażacy biorą udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych. To strażacy kultywują regionalne tradycje, wodzą niedźwiedzia, organizują zabawy i festyny. Przeprowadzają tez pokazy ratownictwa oraz pierwszej pomocy.

Tradycyjnie co roku nasi strażacy rywalizują ze sobą w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W 2011 r. ich organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Dańcu. Do rywalizacji przystąpiło 19 drużyn z 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chrząstowice. Walczyły ze sobą w dwóch konkurencjach: w sztafecie oraz bojówce. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach - Harcerze-chłopcy: I miejsce – Daniec, II miejsce – Chrząstowice. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Dziewczyny: I miejsce – Suchy Bór, II miejsce – Dębska Kuźnia. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - Chłopcy: I miejsce – Dębie, II miejsce – Daniec, III miejsce - Dębska Kuźnia, IV miejsce – Chrząstowice. Kobiety: I miejsce – Dębska Kuźnia, II miejsce – Dębie, III miejsce – Suchy Bór. Seniorzy: I miejsce – Dębie – Seniorzy A, II miejsce – Dębska Kuźnia, III miejsce – Suchy Bór, IV miejsce – Dębie – Seniorzy B, V miejsce – Chrząstowice, VI miejsce – Daniec. Tradycyjnie już bez konkurencji wystartowały Panie z Dębia – Oldgirls oraz Panowie z Dębia –Oldboys. Puchar przechodni Komendanta Gminnego trafił do strażaków z OSP Dębie.

W sobotę, 1 października 2011 r, w Kotorzu Małym odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Powiatu Opolskiego. Gminę Chrząstowice reprezentowali: Drużyna Kobiet z Dębskiej Kuźni oraz Drużyna Seniorów z OSP Dębie. W klasyfikacji końcowej z wynikiem 95,73 s (59,93 - sztafeta, 35,8 – ćwiczenia bojowe) Seniorzy z Dębia okazali się najlepsi wśród 12 drużyn męskich w tzw. grupie „A". Kobiety z Dębskiej Kuźni z wynikiem 133,40 s (74,20 – sztafeta pożarnicza, 56,2 – ćwiczenia bojowe) zajęły szóste miejsce wśród 9 drużyn kobiecych w tzw. grupie C. Obu drużynom dziękujemy za wspaniałą reprezentację. OSP Dębie gratulujemy zwycięstwa oraz pięknego wyniku.

W 2012 roku zawody odbyły się 21 lipca br. w ramach festynu pod hasłem „Daniec wczoraj i dziś – Heimattrefen, Dni Gminy Chrząstowice i 85-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu". O 12.30 jednostki OSP biorące udział w zawodach w asyście sztandarów i przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice przemaszerowały przez Daniec. Po uroczystym przywitaniu strażaków Helena Rogacka, wójt gminy Chrząstowice oraz Florian Ciecior, zastępca wójta, przekazali serdeczne życzenia i gratulacje dla obchodzącej 85-lecie istnienia jednostki OSP w Dańcu. Po części oficjalnej strażacy rywalizowali ze sobą w sztafecie i bojówce. Wśród „Seniorów" najlepsi byli druhowie z OSP Dębie (grupa II). Drugie miejsce przypadło druhom z Dańca i druhom z Dębskiej Kuźni, trzecie – druhom z Dębia (grupa I), czwarte druhom z Chrząstowic, a piąte – druhom z Suchego Boru. W kategorii „MDP Chłopcy" pierwsze miejsce zajęli druhowie z Dębia, drugie miejsce – druhowie z OSP Chrząstowice, trzecie – druhowie z OSP Daniec. Wśród „Kobiet" najlepsza okazała się drużyna z Dębia. Kolejne miejsca zajęła drużyna kobiet z Dębskiej Kuźni (II miejsce) oraz z Suchego Boru (III miejsce). Bezkonkurencyjne były kategorie „MDP Dziewczęta" – OSP Suchy Bór, „Harcerze" – OSP Chrząstowice oraz „Oldboje" – OSP Dębie.

W 2013 roku gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych była Dębska Kuźnia. 15 września o Puchar Komendanta Gminnego OSP rywalizowało ze sobą piętnaście drużyn z sześciu jednostek OSP z terenu gminy Chrząstowice. Pierwszym zadaniem z jakim przyszło im się zmierzyć była sztafeta, potem przyszła kolej na ćwiczenia bojowe.Godziny treningów przed zawodami nie poszły na marne. W kategorii „Seniorów" najlepsi okazali się Strażacy z Dębia, którzy od kilku lat nie opuszczają podium, a dwa lata temu zdobyli mistrzostwo powiatu opolskiego. Tuż za nimi na podium uplasowali się Ochotnicy z Falmirowic. Na III miejscu znalazła się druga drużyna Seniorów z Dębia. Następne miejsca zajęli kolejno: OSP Suchy Bór, OSP Daniec i OSP Dębska Kuźnia (exequo) i OSP Chrząstowice. W kategorii „Kobiety" rywalizowały ze sobą dwie drużyny: z Dębia oraz Suchego Boru i Dębskiej Kuźni (połączona). Puchar trafił do Pań z Dębia. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyli chłopcy z Dębia. Drugie miejsce przypadło drużynie z Dańca. Bezkonkurencyjne były drużyny "Oldbojów" oraz „Old Girls" z Dębia i drużyny „Harcerzy": dziewczyny z Dańca oraz chłopcy z Chrząstowic.

Rok później Ochotnicza Straż Pożarna Dębie znów była na podium Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W zawodach, które odbyły się 19 lipca 2014 r. w Dańcu pierwsze miejsca zgarnęli Seniorzy, Kobiety oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Bezkonkurencyjne były Oldgirls. Drużyna Oldboys z Dębia tym razem została pokonana przez Oldboys-ów z Chrząstowic. W grupie C za kobietami z Dębia na podium stanęły kobiety z OSP Dębska Kuźnia. W kategorii "Seniorzy" (grupa A) drugie miejsce zajęli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębskiej Kuźni, trzecie - ochotnicy z Falmirowic. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Falmirowic zajęła II miejsce, natomiast MDP z OSP Daniec uplasowała się na III miejscu. Wszystkim Strażaczkom i Strażakom serdecznie gratulujemy zdobytych miejsc i nagród! Organizatorom - OSP Daniec, dziękujemy za przygotowanie zawodów. Zdjęcia do zobaczenia na profilu facebookowym OSP Dębie.

15 sierpnia 2015 r. gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych było OSP Dębie. W zawodach wystartowało łącznie dwadzieścia drużyn z sześciu jednostek OSP gminy Chrząstowice. Stu osiemdziesięciu strażaków rywalizowało ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie 7x50 oraz ćwiczeniach bojowych. Współzawodnictwo toczyło się w sześciu kategoriach. W grupie „Oldboy" drużyna OSP Chrząstowice zwyciężyła z drużyną OSP Dębie. Wśród „Seniorów" bezkonkurencyjni okazali się strażacy z OSP Dębie, którzy wystawili dwie drużyny i zajęli pierwsze dwa miejsca na podium. Trzecie miejsce zdobyli seniorzy OSP Daniec. Za nimi kolejno uplasowali się drużyny seniorów OSP Dębska Kuźnia, OSP Chrząstowice, OSP Suchy Bór i OSP Falmirowice. W grupie kobiet puchar trafił do drużyny kobiet z OSP Dębie. Na podium stanęły jeszcze kobiety z OSP Dębska Kuźnia oraz OSP Suchy Bór, zdobywając kolejno drugie i trzecie miejsce. Czwarte miejsce zajęła drużyna kobiet z OSP Chrząstowice. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepsza była drużyna chłopców z OSP Falmirowice. Drugie miejsce zdobyła drużyna OSP Chrząstowice, trzecie – drużyna z OSP Dębie, czwarte – drużyna z OSP Daniec. Bezkonkurencyjna była Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Dębskiej Kuźni. Harcerze z OSP Chrząstowice wygrali w swojej kategorii z Harcerzami OSP Dębska Kuźnia. Z rąk Wójta Gminy Chrząstowice Floriana Cieciora wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowy dyplom. Do najlepszych trafiły puchary oraz bony na sprzęt strażacki. Zdjęcia z zawodów dostępne są na facebookowym profilu gminy Chrząstowice oraz OSP Suchy Bór.

7 sierpnia 2016 r. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w Chrząstowicach. Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem drużyn ul. Dworcową spod remizy OSP Chrząstowice. Do rywalizacji przystąpiło piętnaście drużyn z wszystkich sześciu jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Chrząstowice. Strażacy sprawdzali swoje umiejętności w sztafecie i bojówce. Jak zwykle największa konkurencja była w grupie A. Tam o miejsce na podium walczyło aż siedem drużyn. Dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny seniorów z OSP Dębie. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z OSP Falmirowice. Kolejne miejsca zajęli: OSP Chrząstowice, OSP Dębska Kuźnia, OSP Suchy Bór i OSP Daniec. W grupie C rywalizowały drużyny kobiet z OSP Chrząstowice i OSP Suchy Bór. Puchar za pierwsze miejsce trafił do pań z Chrząstowic. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepiej zaprezentowała się  drużyna z OSP Chrząstowice. Drugie miejsce na podium zajęła drużyna z OSP Dębie, trzecie – drużyna z OSP Falmirowice, czwarte – drużyna z OSP Daniec. Bezkonkurencyjne były drużyny: Harcerzy z Dębskiej Kuźni i OLD-Bojów z Chrząstowic. Druhnom i Druhom z naszych OSP dziękujemy za udział w zawodach. Wszystkim gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy, by w przyszłym roku było jeszcze lepiej. Organizatorom tegorocznych strażackich zmagań – Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach, dziękujemy za przygotowanie wydarzenia. Zdjęcia z zawodów można obejrzeć na profilu gminy Chrząstowice na facebooku.

W 2017 r. gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych była OSP Daniec. Zawody odbyły się w niedzielę, 20 sierpnia.

Wersja XML