Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach konkursów ofert w 2022 r.

Informacja z dnia 24.01.2022 r. o wynikach konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT
NA WSPARCIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA


Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że konkurs na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” został rozstrzygnięty.

Oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy ul. Klasztorna 2, otrzyma wnioskowaną dotację w wysokości 60.000,00 zł, na zadanie pod nazwą „Ochronić wychowując”.

Wójt  Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior
Chrząstowice, dnia 24 stycznia 2022 r.


 

Informacja z dnia 03.02.2022 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „ZRYW” Chrząstowice, ul. Olimpijczyków 8, 46-053 Chrząstowice

Rywalizacja sportowa jako sposób na uzyskanie optymalnych rezultatów w badmintonie i tenisie stołowym

8.000,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

19.000,00

3.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,              ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze

13.000,00

4.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym.

41.000,00

5.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja i prowadzenie zajęć karate kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice

8.000,00

6.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Ruch to zdrowie, zacznij się ruszać!

9.500,00

7.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Siatkówka ścieżką mojego zdrowia 2022

14.000,00

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


Informacja z dnia 04.02.2022 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej

 

Informuję, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 110.000,00 zł została przyznana Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą Opolu, ul. Szpitalna 5A, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej”.

 

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


Informacja z dnia 24.03.2022 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że dotację  na wsparcie wykonywania w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymały następujące Stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

 Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Profilaktyka antyalkoholowa poprzez sportowy tryb życia

14.884,00

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,  ul. Szkolna 2/2, 46-053 Suchy Bór

Nie bój się sięgać gwiazd!

17.175,00

3.

Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Gmina Chrząstowice-MONAR Zbicko. Razem przeciwko uzależnieniom.

12.960,00

4.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Kreatywnie spędzony czas sposobem na przeciwdziałanie uzależnieniom

8.000,00

5.

Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”, ul. Kosińskiego 32/3, 78-400 Szczecinek

Realizacja programów rekomendowanych „Unplugged”

13.572,00

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


Informacja z dnia 24.03.2022 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-053 Falmirowice,                ul. Wiejska 37

Konkurs Tańca – Rytm i styl

8.000,00

2.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Artystyczne Chrząstowice

12.000,00

3.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 46-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Kuchnia Śląska Opolskiego

4.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior


Informacja z dnia 24.03.2022 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 25.000,00 zł została przyznana Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą Opolu, ul. M. Konopnickiej 6 na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w gminie Chrząstowice”

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

Wersja XML