Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Monar

Stowarzyszenie "MONAR"

Zakład Opieki Zdrowotnej

Lędziny-Zbicko

ul. Leśna 2

46-053 Chrząstowice

Ośrodek istnieje w obecnej formule od 1989 roku. Cechuje go wysoka skuteczność, profesjonalna kadra i autorski program.

Terapia oparta o zasady społeczności terapeutycznej. Indywidualne programy terapii dla kobiet i mężczyzn, matek z dziećmi i rodzin, oraz bezdomnych (w sumie ok. 80 osób), program postpenitencjarny.

- Opieka postrehabilitacyjna

- Szanse na realizację własnych zainteresowań.

- Niezapomniana atmosfera.

- Współpraca międzynarodowa.

Przyjmujemy osoby pełnoletnie, kobiety i mężczyzn, wszystkie typy uzależnień, z terenu całego kraju na podstawie skierowania z Punktów Konsultacyjnych "MONAR", poradni uzależnień.

Zbicko położone na obrzeżach miasta Opola , jest samodzielnym kompleksem zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Ośrodek stanowiący własność Stowarzyszenia "MONAR" jest dawnym majątkiem ziemskim, zajmuje obszar 8 ha, malowniczo położony wśród pól i lasów. Leczący się mieszkają w zabytkowym dworku.

Teren ośrodka daje doskonałe warunki do hodowli koni, ogrodnictwa i sadownictwa. Odważni mogą uczyć się jeździectwa rekreacyjnego lub sportowego pod okiem fachowców. Dla nielicznych zamiłowanych w ekologii, rolnictwie i zdrowej żywności nie zabraknie "pola" do popisu (jeśli chodzi o warzywa ośrodek jest samowystarczalny).

Pobliskie jeziora turawskie wraz z rzekami Mała Panew i Jemielnica, płynącymi wśród pięknych lasów, są miejscem wypoczynku na obozach stacjonarnych, bądź też trasą spływów kajakowych, organizowanych od wiosny do jesieni. Nie ograniczamy się jednak do tylko do Opolszczyzny; rzec można pływamy po całej Polsce. Tradycją są mecze piłki nożnej, siatkówki, koszykówki czy też uprawianie joggingu. Posiadamy pracownię komputerową (Społeczność redaguje gazetkę o życiu ośrodka), chętni uczestniczą w zajęciach parateatralnych, istnieje zespół muzyczny, wymieniona lista nie zamyka możliwości rozwijania innych zainteresowań. Duże znaczenie ma bliskość miasta Opola (dojazd autobusami linii MZK - S, lub PKS) i możliwość zdobycia bądź uzupełnienia wykształcenia na poziomie: podstawowym, zawodowym, średnim lub wyższym.

Program terapeutyczny realizowany jest trybem średnio- i długoterminowym (12-18 miesięcy) poprzez:

- terapię indywidualną,

- terapię grupową z wykorzystaniem formy społeczności terapeutycznej i innych technik terapii grupowej,

- treningi grupowe poświęcone pracy nad emocjami, kontaktem interpersonalnym, ćwiczeniom umiejętności życia codziennego,

- edukację szkolną, edukację zdrowotną obejmującą problem zdrowia a w nim troskę o sprawność fizyczną, higienę osobistą, edukację seksualną, profilaktykę HIV i AIDS,

- grupy aktywności twórczej ( teatralna, fotograficzna, plastyczna, muzyczna),

- grupy aktywności sportowej i rekreacyjnej (piłka nożna , siatkówka, koszykówka, jogging, aerobik, jazda konna,

- siłownia),

- grupy aktywności turystycznej (wycieczki piesze, turystyka rowerowa, górska, spływy kajakowe),

- współpracę z rodzinami,

- kontakty ze środowiskiem zewnętrznym (podejmowanie pracy zarobkowej, konsultacje prawno-administracyjne).

Ponadto zapewniamy badania lekarskie psychiatryczne i psychologiczne, oraz interwencje socjalne.

W ośrodku można palić, obowiązuje abstynencja alkoholowa, narkotyczna i seksualna, zakaz agresji, poszanowanie cudzej własności. Naruszenie jakiejkolwiek z głównych zasad z reguły oznacza usunięcie z ośrodka. Osoby takie lub te, które samowolnie przerwały leczenie mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 6 miesięcy.

Materiał przygotował: Roman Piniaś

Wersja XML