Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt grantowy "Cyfrowa gmina"

cyfrowa.jpeg

 

 

Centrum Projektów Cyfrowa Polska
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 

 

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na projekt złożony w ramach programu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

Projekt realizowany jest od 25 stycznia 2022 r. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy (począwszy od 25.01.2022 r.).

Program grantowy „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Gmina Chrząstowice pozyskała maksymalne możliwe wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

polska cyfrowa.png

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 2979/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności mna zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Wersja XML