Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie sołtysów z senator Danutą Jazłowiecką i posłem Tomaszem Kostusiem

14 lutego 2022 r. w Chrząstowicach odbyło się spotkanie sołtysów z udziałem senator Danuty Jazłowieckiej oraz posła Tomasza Kostusia. Podczas narady sołtysi dzielili się  doświadczeniem zgromadzonym podczas realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Sporo czasu przeznaczono również na omówienie najważniejszych potrzeb mieszkańców. Poruszono, między innymi, temat ochrony środowiska, rozwoju sieci kanalizacyjnej, remontów dróg powiatowych oraz planowanych inwestycji w gminie.

 

 

 

Wersja XML