Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami 2022

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

 

Rekrutacja trwa do 5 marca 2022 r.

 

Opieka wytchnieniowa

Dla kogo:

Członków/-iń rodzin lub opiekunów/-ek prawnych z województwa opolskiego, wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Uwaga!

Program skierowany jest do osób zamieszkujących województwo opolskie, poza Miastem Opole.

Rekrutacja dla mieszkańców Opola rozpocznie się na początku marca 2022.

 

Termin realizacji:

14.03. – 31.12.2022 r.

 

Zakres wsparcia:

1.    Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego – do 240 godzin rocznie.

2.    Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanej do rejestru właściwego wojewody od 2 do 14 dni w roku.

 

Kontakt:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: tel. 786 670 779, w dni robocze, godz. 9:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.fleximind.pl

Zespół Programu Opieki Wytchnieniowej

 

Fundacja Flexi Mind

Dębska Kuźnia ul. Ozimska 12         

46-053 Chrząstowice

tel. 502 533 647

tel. 77 454 86 67

www.fleximind.pl

 

Wersja XML