Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Falmirowicach – umowa podpisana

Gmina Chrząstowice podpisała umowę z wykonawcą robót  związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Falmirowicach. Wykonawca został wyłoniony w przetargu i jest nim konsorcjum firm: Plada sp. z o.o. z Chrząstowic oraz firma ECOKOM z Luboszyc. W ramach zadania ma zostać skanalizowana część Falmirowic nieskanalizowana w poprzednich dwóch etapach. Docelowo ma powstać ponad 2 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z ponad 50 przyłączami do posesji prywatnych oraz ponad 1 km sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z ponad 30 przyłączami do posesji. Wartość zadania to ponad 3,7 mln zł, z czego 506 tys. zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na realizację inwestycji gmina planuje także wystąpić o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

umowa-kanalizacja.jpeg

Wersja XML