Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PESEL для жителів України/PESEL dla mieszkańców Ukrainy

Інформація для громадян України, які звертаються за номером PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні.

 

Просимо завчасно записатися на прийом дляпокращення роботи Офісу.

 
 

При оформленні номера PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов’язані прикріпити біометричну фотографію. Під час подачі заявки у запитуваної особи також знімуть відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років.

Фотографія повинна бути кольоровою, розміром 35х45 мм, зробленою на рівномірному світлому фоні, з рівномірним освітленням, включаючи зображення людини від маківки до верхньої частини плечей - таким чином, щоб обличчя охоплювало 70-80 % фотографії.

 
 

Паперова заява подається особисто.

Програма безкоштовна.

Необхідно мати при собі документ, на підставі якого вони перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, карта поляка, свідоцтво про народження, якщо йдеться про дітей).

 
 

До заяви на отримання номера PESEL має бути додана копія документа, на підставі якого буде встановлено особу заявника.

При подачі заявки варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшує виконання різних формальностей онлайн (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).

 

 

Informacja dla Obywateli Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

 

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w celu usprawnienia pracy Urzędu.

 
 

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć zdjęcie biometryczne.

Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek,

pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.

Fotografia powinna być kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

 
 

Papierowy wniosek składa się osobiście.

Wniosek jest bezpłatny.

 

Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).

Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego.

Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

 
Wersja XML