Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stopień alarmowy Charlie-CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki Zarządzeniem nr 71 z dnia 31.03.2022 roku wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE – CRP), obowiązujący od dnia 01.04.2022  roku od godz. 00.00  do dnia 15.04.2022 roku do  godz. 23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeń albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Należy zachować szczególną czujność, prowadzić wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Po wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wykonywane są następujące zadania:

- wprowadzony zostaje całodobowy dyżur telefoniczny, nr tel. 607 899 069,

- dokonany zostanie przegląd dostępnych zasobów zapasowych,

- podjęte będą działania umożliwiające ciągłość pracy po wystąpieniu potencjalnego ataku, ograniczone zostaną operacje na serwerach w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.  

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, pod numer alarmowy 112 lub do Gminnego  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrząstowicach  tel. 77 4219221, 607 899 069, e-mail: gczk@chrzastowice.pl

 

 

 

Wersja XML