Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ DO WYMIANY KOTŁÓW – DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW!

Brak opisu obrazka

 

ZAWIADOMIENIE

o dodatkowym naborze wniosków o przystąpienie do projektu – dotacja na wymianę indywidualnych źródeł ciepła (pieców) w gospodarstwach domowych.

 

Wójt Gminy Chrząstowice informuje o kolejnym dodatkowym naborze wniosków o przystąpienie do projektu pn.„ Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła” realizowanego przez Gminę Chrząstowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza. W ramach w/w projektu udzielana jest dotacja na wymianę starych nieekologicznych pieców na nowe, ekologiczne kotły.

Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o składanie wniosków o przystąpienie do projektu (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Chrząstowice oraz do pobrania poniżej).

UWAGA!!! Warunkiem uzyskania dofinansowania jest podpisanie umowy o dotację z Gminą Chrząstowice. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą Chrząstowice nie podlegają refundacji.

Termin składania wniosków: 30.06.2022

            UWAGA: Jeżeli posesja posiada możliwość przyłączenia do sieci gazowej w okresie najbliższych 5 lat, jedynym możliwym źródłem, na które można wymienić stary piec jest kocioł gazowy. W innym przypadku w ramach konkursu właściciel nieruchomości może ubiegać się o dotację na zakup: pompy ciepła , kotła na biomasę (na ten kocioł zostało tylko 1 wolne miejsce w projekcie).

            Projekt nie dotyczy osób, które podpisały już w bieżącym roku umowę z Gminą Chrząstowice na udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań służących ochronie powietrza (gminna dotacja do wymiany kotłów).

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, pok. 13. Szczegółowe informacje dot. projektu można uzyskać pod nr. tel. 774110410.

            Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                 

Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                             Florian Ciecior

DOCX34 - wniosek o przystąpienie-do-RPO 5.5 - nabór dodatkowy.docx
PDF34 - wniosek o przystąpienie-do-RPO 5.5 - nabór dodatkowy.pdf
 

Wersja XML