Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach informuje, że gmina Chrząstowice uczestniczy w programie pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

Celem wprowadzenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Opolska Karta Rodzin i Seniora może być wydawana mieszkańcom gminy Chrząstowice, posiadającym dwoje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26 roku życia, a także osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodzin i Seniora można odbierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach pokój nr 18 od poniedziałku do piątku.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz listę Partnerów oferujących zniżki znaleźć można na www.dlarodziny.opolskie.pl

Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie. Wyjątek stanowi Karta dla Seniorów, która wydawana jest bezterminowo. Ważność Opolskiej Karty Rodziny można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminy ważności karty. Przedłużenia można dokonać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38 (budynek urzędu gminy, I piętro). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka: tel. 774219220.

 

Wersja XML