Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja nt. programu opieki nad zwierzętami

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2022

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2022 Gmina Chrząstowice zawarła z: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych „GABI”, z siedzibą w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24.

Bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schronisku dla zwierząt, ul. 1 Maja 76, 42-676 Miedary.

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 2022 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 30.

Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77-411-04-10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chrząstowice.

 

 

Wersja XML