Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin zbiórki odpadów rolniczych – 30.05.2022 r.

Informuję, że termin zbiórki odpadów rolniczych z terenu gminy Chrząstowice (zgodnie ze złożonymi w 2021 r. wnioskami) został ustalony z wykonawcą zadania na 30 maja 2022 r. Zbiórka odbędzie się na terenie gminnej nieruchomości o nr 244/59 k.m. 5 przy ulicy Chrząstowickiej w miejscowości Dębie (mapka poglądowa lokalizacji zbiórki została załączona do ogłoszenia). Każdy rolnik jest obowiązany do dostarczenia wytworzonych odpadów w miejsce zbiórki we własnym zakresie

Przypominamy, iż rolnicy posiadający gospodarstwo powyżej 75 ha, czyli podlegający pod wpis w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadam), którzy będą uczestniczyć w w/w zbiórce odpadów, będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO. W związku z tym zobowiązani są oni do utworzenia i zatwierdzenia w systemie BDO karty przekazania odpadów przed zaplanowaną na 30.05.2022 r zbiórką odpadów.

Wszystkie odpady muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń! Siatki i sznurki mogą być zapakowane do worków typu big-bag, folie - związane sznurkiem.

Nieprawidłowe przygotowanie odpadów do będzie skutkować odmową odbioru przez wykonawcę zbiórki.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 774110410.              

 

                                                                  Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior         

 

PDFmapka Dębie-odpady rolnicze.pdf
                         

Wersja XML