Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca międzynarodowa

Współpraca Gminy Chrząstowice z niemiecką gminą Reinhardtsgrimma w Saksonii rozpoczęła się w kwietniu 1997 r. za sprawą Rudolfa Wieszołka – ówczesnego przewodniczącego Koła DFK w Dąbrowicach. Pan Wieszołek wraz z wójtem Zbigniewem Kurkiem oraz członkiem Zarządu Gminy Józefem Mularczykiem, odwiedzili Reinhardtsgrimma, aby omówić treść umowy partnerskiej oraz program wizyty. Pierwszy raz dziewiętnastoosobową delegację z Reinhardsgrimma gościliśmy w dniach 25-27 kwietnia 1997 r. W trakcie tej wizyty, 26 kwietnia podpisana została umowa o przyjaźni i partnerstwie. Dokument podpisał  Wójt Gminy Zbigniew Kurek oraz Burmistrz Reinhardtsgrimma Klausjürgen David. Od tego czasu prowadzona jest aktywna współpraca naszych Gmin. Polega ona nie tylko na przyjacielskich wizytach oraz wymianie kulturalnej i sportowej młodzieży, ale także wzajemnej pomoc. W czasie powodzi stulecia jaka nawiedziła Polskę w 1997 roku, Gmina Chrząstowice otrzymała pomoc od swoich niemieckich partnerów. Władze Reinhardtsgrimma zorganizowały zbiórkę pieniędzy, koncert dobroczynny oraz zbiórkę darów takich jak pościel, koce, kołdry, poduszki, ręczniki, środki czystości itp. Dary trafiły do mieszkańców gminy oraz do ewakuowanych do Suchego Boru mieszkańców Szydłowic z gminy Lubsza, a dostarczył je 31 lipca 1997 r. Jürgen Raab – ówczesny zastępca burmistrza. Pomoc odwzajemniliśmy pięć lat później, podczas powodzi, jaka nawiedziła Saksonię – użyczyliśmy naszym partnerom osuszaczy oraz przekazaliśmy środki dezynfekcyjne.

W kwietniu 2004 r. po długiej chorobie zmarł wieloletni Burmistrz Reinhardtsgrimma Klausjürgen David. Na stanowisku zastąpił go Markus Dreßler. Okazja do osobistego poznania nowego burmistrza nastąpiła kilka miesięcy po jego wyborze na stanowisko, kiedy przedstawiciele gminy Chrząstowice zaproszeni zostali do udziału w obchodach 600-lecia miejscowości Cunnersdorf.

W 2008 r. gmina Reinhardtsgrimma połączyła się z gminą Glashütte i obecnie tworzą one jedną gminę z siedzibą w mieście Glashütte. W umowie połączenia gmin Reinhardtsgrimma i Glashütte potwierdzono kontynuację współpracy z naszą gminą. W celu udokumentowania zmiany nazwy gminy partnerskiej z Niemiec w odnowionej umowie o partnerstwie zapisaliśmy, że obecna współpraca międzynarodowa nie nazywa się już partnerstwem pomiędzy gminami Chrząstowice i Reinhardtsgrimma, ale pomiędzy gminami Chrząstowice i Glashütte. Uroczyste podpisanie odnowionej umowy odbyło się podczas Dni Gminy Chrząstowice, 31 lipca 2010 roku. W imieniu gminy Chrząstowice umowę parafowała wójt Helena Rogacka, w imieniu gminy Glashütte - burmistrz Markus Dreßler. Pod koniec 2021 stanowisko burmistrza Glashütte objął Sven Gleissberg, który kontynuuje współpracę z gminą Chrząstowice.

6 grudnia 2015 r. Gmina Chrząstowice podpisała umowę partnerską z czeską gminą Zátor. Współpraca dotyczy oświaty, kultury, rekreacji, sportu i turystyki w zakresie: prezentowania dorobku kulturalnego oraz organizowania wspólnych imprez artystycznych  i sportowych; zbliżenia mieszkańców, instytucji i organizacji obu gmin w ramach przyjacielskiej współpracy i wzajemnej pomocy a także spotkań i kontaktów pomiędzy organami i instytucjami samorządowymi. W imieniu gminy Chrząstowice umowę podpisał wójt Florian Ciecior. Gminę czeską reprezentowała starostka Salome Sykorova. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele urzędów, szkół i stowarzyszeń obu gmin. Nasi goście odwiedzili Dębie, Dębską Kuźnię i Suchy Bór oraz uczestniczyli w jarmarku bożonarodzeniowym, który w klubie samorządowym zorganizowało Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach. Przedszkolaki zaprezentowały piękny program artystyczny uwzględniający metodę aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss, a święty Mikołaj obdarował dzieci i naszych gości upominkami. Na zakończenie odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice. Wspólnie z gminą Zátor gmina Chrząstowice realizowała projekty "Sport na pograniczu" oraz "Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko polskim" dofinansowane z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Przyjazne stosunki łączą nas także z Brześciem Kujawskim w woj. kujawsko-pomorskim, Jaraczewem w woj. wielkopolskim oraz Lędzinami w woj. śląskim.

 

Wersja XML