Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dwujęzyczność

30 czerwca 2005 r. Rada Gminy  podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wprowadzenie języka niemieckiego jako języka pomocniczego używanego obok języka urzędowego, zaś 25 stycznia 2006 r. Gmina Chrząstowice została wpisana do urzędowego rejestru gmin, w których używany jest język pomocniczy. Dało to mieszkańcom i wszystkim osobom korzystającym  z usług urzędu możliwość  zwracania się do organów gminy w języku niemieckim, w tym wnoszenia podań  oraz uzyskiwania na wyraźny wniosek odpowiedzi w tym języku.

W 2007 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowej. W każdym sołectwie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego obecni na nim mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, czy zgadzają się na wprowadzenie dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim. Nazwy nie mogły nawiązywać do tych nadanych w latach 1933-1945. I tak, w 2008 roku na tablicach wjazdowych oraz wyjazdowych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, pod nazwami w języku polskim pojawiły się nazwy w języku niemieckim: Chrząstowice-Chronstau, Daniec-Danietz, Dąbrowice-Dombrowitz, Dębie-Dembio, Dębska Kuźnia-Dembiohammer, Falmirowice-Fallmirowitz, Lędziny-Lendzin, Niwki-Tempelhof, Suchy Bór-Derschau. 11 grudnia 2008 r uroczyście odsłonięto dwujęzyczną tablicę w Chrząstowicach – jedną z ponad stu tablic, ponieważ jednocześnie wprowadzono dwujęzyczne drogowskazy.

W październiku 2012 r. dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości pojawiły się na stacjach kolejowych przebiegających przez Gminę Chrząstowice. Tablice z dwujęzycznymi nazwami znajdują się w Suchym Borze, Chrząstowicach oraz Dębskiej Kuźni. Na realizację tego zadania, podobnie jak w przypadku tablic wjazdowych i drogowskazów, gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Gmina Chrząstowice jest pierwszą gminą w województwie opolskim, w której podróżnych na dworcach witają dwujęzyczne tablice.

Dodatkowe napisy w języku niemieckim są świadectwem przeszłości tej ziemi i przypomnieniem jej wielokulturowego bogactwa.

Wersja XML