Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powołanie i ustrój gminy

Gminę Chrząstowice utworzono w powiecie opolskim 1 stycznia 1973 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. W jej skład weszło dziewięć sołectw: Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia,  Falmirowice, Lędziny, Niwki oraz Suchy Bór. Pierwszym naczelnikiem był Jan Wyrzykowski, który pełnił tę funkcję do grudnia 1973 r. Po nim funkcję naczelnika pełnili kolejno: Piotr Spisla (1973-1976), Józef Duda (1976-1977), Czesława Kudryńska (1978-1981), Henryk Lewecki (1981-1983) i Zbigniew Kurek (1983-1990). Naczelnik przy pomocy sekretarza kierował Urzędem Gminy.

Organem uchwałodawczym była Gminna Rada Narodowa. Rada spośród swego grona wybierała prezydium i komisje. Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Narodowej w Chrząstowicach odbyło się 5 stycznia 1973 r. Rada rozpoczęła pracę w trzydziestoosobowym składzie. Po likwidacji w 1975 r. powiatów, jej skład zwiększył się o trzech radnych z byłej Powiatowej Rady Narodowej. Funkcję przewodniczącego sprawowali kolejno: Ewaryst Nowak (1973-1975), Ludwik Kopyto (1976-1979), Albin Kluka (1980-1987), Roman Talaga (1987-1988) i Bernard Sojka (1988-1990).

W 1989 roku rozpoczęły się przemiany polityczne i gospodarcze, które doprowadziły do wielkich zmian w naszym kraju. Gminne Rady Narodowe funkcjonowały do końca kwietnia 1990 roku. Ich kadencja została skrócona, bowiem w życie weszła ustawa o samorządzie gminnym. Rozpoczął się nowy etap w historii Gminy Chrząstowice.

27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze wolne wybory samorządowe. Wójtem Gminy został Zbigniew Kurek, który pełnił tą funkcję do 1998 roku. Od 1998 roku funkcję wójta pełni Helena Rogacka. W 2014 r. na stanowisko Wójta Gminy Chrząstowice wybrany został Florian Ciecior.

Funkcję Przewodniczących Rady Gminy sprawowali kolejno następujący radni: Leon Joszko (1990-1992), Ernest Kondziela (1992-1994), Zygfryd Ratużny(1994-1998), Józef Ledwoch (1998-2002), Ginter Barucki (2002-2006), Rafał Bartek (2006-2010), Wilibald Niesłony (2010-2014), Krzysztof Warzecha (od 2014).

Wersja XML