Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświata w gminie Chrząstowice

Do września 2004 roku w gminie Chrząstowice funkcjonowało 10 jednostek oświatowych – cztery publiczne przedszkola jednooddziałowe, jedno przedszkole dwuoddziałowe, cztery publiczne szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Obsługą księgowo-administracyjną placówek zajmował się Gminny Zespół ds. Administracji Szkół i Przedszkoli. Biorąc pod uwagę dane demograficzne, które wskazywały na spadek liczby urodzeń a także chęć racjonalizacji wydatków na oświatę, władze gminy podjęły decyzję o reorganizacji szkół i przedszkoli. Utworzono trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, utrzymano strukturę organizacyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, zlikwidowano Przedszkole w Suchym Borze przekształcając je w oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach. W zespołach przeprowadzono konkursy na dyrektorów. We wszystkich placówkach wprowadzono obsługę administracyjną oraz księgowo-kadrową.

Obecnie w gminie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych: Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze, Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu.

Od września 2012 r. Publiczna Szkoły Podstawowa w Dębiu została objęta innowacją pedagogiczną nauczania w dwóch językach. Dwujęzyczność wdrażana jest już w oddziale przedszkolnym. Wybrane treści programu wychowania przedszkolnego oraz programu edukacyjnego w szkole podstawowej są realizowane w dwóch językach: polskim i niemieckim. Nauczanie w dwóch językach obejmuje następujące edukacje: przyrodniczą, społeczną, muzyczną, plastyczną, techniczną, zdrowotną, wychowania fizycznego oraz  matematyczną. Nauczanie w dwóch językach polega na uczeniu się wybranych partii materiału w języku polskim i języku niemieckim oraz codziennym używaniu obu języków w rozmowach pomiędzy nauczycielem a uczniem.

W gminie  już w 1947 roku funkcjonowała Ochronka prowadzona przez siostry zakonne - Służebniczki Najświętszej Marii Panny. Jej działalność po długiej przerwie i przeprowadzeniu remontu budynku została reaktywowana w 1991 roku. Wtedy to uczęszczało tam siedmioro dzieci. Obecnie do Ochronki uczęszcza około 30 dzieci.

W 2012 r. w Suchym Borze powstał pierwszy w gminie prywatny żłobek pod wdzięczną nazwą „Suchoborek”.

Od  1 września 2013 roku na terenie Gminy Chrząstowice funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole  „Suchoborek”, który dysponuje II oddziałami. Szczegóły dotyczące formy opieki, prowadzonych zajęć oraz czas pracy przedszkola uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 77 459 24 33 oraz 662-750-144.

 

Wersja XML