Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 10 milionów dofinansowania na nowe inwestycje

Ponad 10 milionów złotych otrzyma gmina Chrząstowice w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na trzy następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec - etap I;

- Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębiu;

- Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.

Dodatkowo na terenie gminy realizowane będzie zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 O DK 46 - Chrząstowice - DK 46 w m. Chrząstowice oraz modernizacje odcinków drogi 1711 O na trasie Lędziny – Chrząstowice”, na które Powiat Opolski pozyskał dofinansowanie w wysokości 4,75 mln. Zadanie przewiduje przebudowę odcinka drogi powiatowej od ul. Kwiatowej do ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach. 

O szczegółach realizowanych inwestycji będziemy informować na bieżąco.

Wersja XML