Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debatowali o europejskiej karcie języków

Debata pt. „30 lat Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych (1992- 2022)” odbyła się w Świetlicy „Pod lipami” w Dębskiej Kuźni. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Grzegorz Janusz, kierownik Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który specjalizuje się w prawach mniejszości narodowych w Europie. Wydarzenie organizowane było przy współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim i miało miejsce 6 czerwca br. Finansowane było z ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Więcej informacji: TSKN

 

 

Wersja XML