Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy, plany, strategie

Statut Gminy Chrząstowice

Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024

Plany odnowy miejscowości

Raport o stanie gminy

 

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

PDFRozwój Aglomeracji Opolskiej.pdf
 

 

Wersja XML