Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzęt komputerowy trafił do uczestników projektu

Jedenaście sztuk sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) trafiło do młodzieży z gminy Chrząstowice.

Zakup zrealizowano w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Jego uczestnikami mogły być osoby, których członkowie rodziny w linii prostej zatrudnione były w dawnych PGR. W naborze, który odbył się w listopadzie 2021 r., pozytywnie rozpatrzono wnioski 11 osób z terenu gminy Chrząstowice.

22 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Chrząstowice odbyło się przekazanie zakupionego sprzętu.  

Program grantowy Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”. Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.655,00 zł.

Informacje o projekcie - tutaj.

 

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML