Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dbamy o siebie, aby dbać o innych

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Fundacją INTRA zaprasza do udziału w projekcie „DBAMY O SIEBIE,  ABY DBAĆ O INNYCH”. Jest on kierowany do członków rodzin/opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze  względu  na upośledzenie umysłowe  i choroby psychiczne , bez względu na stopień. Jego głównym celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego członków rodzin, opiekunów, podnoszenie umiejętności pracy z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym sprawowanie nad nimi opieki i udzielanie pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Projekt będzie realizowany w dwóch powiatach - opolskim i krapkowickim. Z każdego powiatu ze wsparcia może skorzystać 30 osób – członków rodzin, tj. opiekunów ON (łącznie 60 osób).  W trakcie realizacji zajęć grupowych zapewniona jest również opieka nad osobą posiadającą orzeczenie.

Uczestnicy projektu (opiekunowie dorosłych ON) mogą wziąć udział w następujących działaniach:

I.                    Szkoleniach edukacyjnych „Zrozumieć chorobę”.

I.                    Warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

II.                  Grupach wsparcia.

III.                Indywidualnych konsultacjach psychologicznych.

IV.                Konferencji.

Okres realizacji działań: 29.08.2017-30.11.2017

Kontakt:

Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA

tel.  781-041-025, e-mail:

Szczegóły: http://www.fundacjaintra.org/Dbamy/dbamy.php

Plakat.jpeg

 

Wersja XML