Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt z radnymi

BIURO RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38
pokój nr 20
tel. 774219613 wew. 125, 774219896 wew. 116; fax. 774219666
e-mail: , http://chrzastowice.bip.net.pl


Chrząstowice:
Okręg nr 1: Mirosław Tomasiak  
Okręg nr 2: Krzysztof Warzecha  
Okręg nr 3: Justyna Wieszołek 

Daniec:
Okręg nr 4: Tadeusz Dynowski 
Okręg nr 5: Mirosław Grabowski 
Okręg nr 6: Jacek Wieszołek 

Dąbrowice i Falmirowice:
Okręg nr 7: Piotr Zasuwa

Dębie:
Okręg nr 8: Małgorzata Graczyk 

Dębska Kuźnia:
Okręg nr 9: Mirosław Pasoń
Okręg nr 10: Alicja Malińska  
Okręg nr 11: Horst Skowronek   

Lędziny:
Okręg nr 12: Andrzej Ledwig

Niwki:
Okręg nr 13:  Beata Weinert

Suchy Bór:
Okręg nr 14: Lech Kowalski
Okręg nr 15: Łukasz Nowak 

Wersja XML