Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W trosce o czyste powietrze

logo life nowe.png

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

W ostatnim kwartale dużo się działo w realizowanym w gminie Chrząstowice projekcie, pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na Politechnice Opolskiej zakończyły się dwusemestralne studia podyplomowe na których gminni koordynatorzy oraz inni pracownicy opolskich urzędów podnosili swoje kompetencje m.in. w zakresie ochrony powietrza i wymiany nieekologicznych  systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. W większości gmin zakończyło się również działanie polegające na przeprowadzeniu edukacji ekologicznej w zakresie problematyki jakości powietrza. W naszej gminie odbyły się wszystkie planowane spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami. W każdym sołectwie Gminny Koordynator POP spotkał się z mieszkańcami, aby porozmawiać na temat problemu zanieczyszczenia powietrza, bo tak naprawdę tym czym palimy, tym też oddychamy. Jednym z możliwych sposobów walki  o czyste powietrze wokół nas jest wymiana starych kopciuchów na źródła bardziej ekologiczne. Może nam w tym pomóc finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Czyste powietrze” i działający w Urzędzie Gminy Chrząstowice punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym złożymy wniosek o dofinansowanie i płatność, uzyskamy poradę i pomoc przy wypełnieniu wniosku. Harmonogram pracy punktu informacyjno–konsultacyjnego znajduje się na www.chrzastowice.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Wsparcie i dofinansowanie - Punkt przyjmowania wniosków w Programie Czyste Powietrze i jest aktualizowany co miesiąc.     

Spot informacyjno-promocyjny programu Life - zobacz   

 

 

Wersja XML