Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE-CRP I BRAVO

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki  Zarządzeniem nr 283 z dnia 30.08.2022 roku wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy BRAVO obowiązujący od dnia 1 września 2022 r. od godz. 00.00, do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 23.59 oraz Zarządzeniem nr 282 z dnia 30.08.2022 r. trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE – CRP), obowiązujący od dnia 1 września 2022 roku od godz. 00.00  do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23.59.

Stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeń albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Należy zachować szczególną czujność, w stosunku do osób i pojazdów wzbudzających podejrzenia, informować odpowiednie służby o porzuconych paczkach i bagażach lub jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności oraz prowadzić wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wprowadzony zostaje całodobowy dyżur telefoniczny, nr tel. 607 899 069.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

 

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, pod numer alarmowy 112 lub do Gminnego  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrząstowicach  tel. 77 4219221, 607 899 069, e-mail: gczk@chrzastowice.pl

Wersja XML