Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek od środków transportowych - II rata - przypomnienie

Przypominamy, że 15 września mija termin zapłaty drugiej raty podatków od środków transportowych. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Wersja XML