Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak prawidłowo ustawić do odbioru przez firmę kontener ze śmieciami? Zmiany od 1.10.2022 r.

Od  1 października 2022 r. firma Remondis Opole Sp. z o.o. dokona usprawnienia  w odbiorze odpadów komunalnych gromadzonych na terenie gminy Chrząstowice.

Zostanie wprowadzony pojazd z systemem załadunku bocznego, tzw. sidepress, który umożliwia sprawny i znacznie szybszy odbiór odpadów, pod warunkiem, że pojemniki wystawiane będą przez mieszkańców według poniższych wskazówek:

Sidepress to nowoczesna technologia wywozu pozwalająca na szybki, bezpieczny i ekologiczny odbiór odpadów. Odbiór odpadów w systemie załadunku bocznego realizowany jest przez jedną tylko osobę, która podczas całego procesu nie opuszcza kabiny pojazdu.

Z boku pojazdu wysuwany jest wysięgnik, którego odpowiednie elementy chwytające unoszą  pojemnik i następuje jego opróżnienie do bocznego zsypu. Całość procesu nadzorowana jest  przez kierowcę z wnętrza kabiny, przy pomocy funkcjonalnego pulpitu sterowniczego oraz systemu kamer.

Jeżeli pojemniki nie będą ustawione zgodnie z zaleceniami powyżej, elementy chwytające podnośnika (widły) nie będą mogły być sprawnie i szybko wsunięte pod kołnierz z przodu pojemnika i uniesienie go nie będzie możliwe.

Prosimy o ustawianie pojemników zgodnie z poniższym wzorem:

system odbierania odpadów.jpeg

 

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że planowane od  1 października 2022 r. pilotażowe usprawnienie w odbiorze odpadów komunalnych w postaci bocznego załadunku tzw. sidepress ma na celu dokonanie rozeznania terenu naszej gminy co do możliwości jego wprowadzenia.

Ulotka opracowana przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o. jest standardowa i nie uwzględnia specyfiki danego terenu.

W celu wypracowania prawidłowego ustawiania pojemników oraz rozeznania możliwości wprowadzenia nowego systemu (specyfika poszczególnych ulic, szerokość pasa jezdni, zagrożenia wynikające z ewentualnych podmuchów na wskutek przejeżdżających pojazdów), śmieciarki będą nadal obsługiwane przez 2 pracowników.

Prosimy Państwa o pozytwne podejście do pilotażowego zamierzenia i ustawianie pojemników w bezpiecznej odległości równolegle do krawędzi jezdni. Ramię wysięgnika jest w stanie sięgnąć po ustawiony prawidłowo pojemnik.

Decyzja w sprawie zostanie podjęta po zbadaniu możliwości wprowadzenia nowego sposobu opróżniania pojemników z terenu naszej gminy.

                                                                                             Z poważaniem

          Z-ca Wójta  

        Daria Pawlak

 

 

Wersja XML