Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków i szkolenie

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” informuje, że na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się ogłoszenia o naborach wniosków:

Ogłoszenia z dnia 08.08.2017

Ogłoszenie nr 7/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

Ogłoszenie nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2. - poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD

Ogłoszenie nr 9/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1. - stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD

Brak opisu obrazka

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin:Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z zakresu:
• warunków aplikowania o środki z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020, dotyczące przedsięwzięć:
- 1.1.2 oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD
- 1.4.2.- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD.
- 1.2.1.- stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD.

• dokumentów aplikacyjnych z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020,
• zasad oceniania, interpretacji kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul. Słowackiego 18, 04 września 2017 r.

Początek szkolenia godzina 16.00.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie kart zgłoszeniowych.

Karta zgłoszeniowa do pobrania:

 

Wersja XML