Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o dodatki dla ogrzewających gospodarstwa domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy

20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  która wprowadza dodatki dla osób ogrzewających gospodarstwa domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.

USTAWA - POBIERZ

Wnioski pobrać można w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, 1 piętro w godzinach pracy urzędu.

Wnioski w wersji elektronicznej w wersji edytowalnej oraz pdf do pobrania poniżej:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

PDFwniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych.pdf (239,52KB)

DOCXwniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych.docx (50,67KB)

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów NIEBĘDĄCYCH gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

PDFwniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi.pdf (248,72KB)

DOCXwniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi.docx (63,79KB)

Rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw - PDFRozporządzenie.pdf (528,88KB)
 

 

Wersja XML