Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
i Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych
ogłaszają

VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

w ramach

   III Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

pod honorowym patronatem

 Marszałka Województwa Opolskiego

Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedziny twórczości ludowej: malowanie na porcelanie oparte na wzornictwie zaczerpniętym z kroszonek opolskich.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy ukończyli 18 lat.
 3. Konkurs odbędzie się 5 września 2017 r. w godz. 9.00 – 16.00 w sali budynku administracyjnego Muzeum Wsi Opolskiej – Opole, ul. Wrocławska 174.
 4. Przebieg konkursu - warunki uczestnictwa:
 1. Ocena prac konkursowych
 1. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania wizerunku prac w celach reklamowych, informacyjnych i wydawniczych.
 3.  

a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia

      dla zdobywcy największej liczby punktów - Nagroda Specjalna     800,-zł

      za zdobycie         I nagrody           w wysokości                           500,-zł  

      za zdobycie         II nagrody           w wysokości                           400,-zł  

      za zdobycie        III nagrody          w wysokości                           300,-zł  

      za zdobycie         wyróżnienia        w wysokości                           250,-zł 

c) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy (za uzyskanie nagrody lub wyróżnienia oraz za udział),

d) o przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów,

e) komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału,

f) werdykt komisji konkursowej zawarty w protokole jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

 1. Nagrody w konkursie finansowane będą ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 1 października 2017 r.,o godz. 10.30 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, podczas imprezy plenerowej V Święto Plonów - Targi Miodów.
 3. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości można odebrać w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do dnia 31 pażdziernika 2017 r. Po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.
 4. Prace biorące udział w konkursie będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie nastąpi w dniu 1 października 2017 r., godz. 10.30 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, podczas imprezy plenerowej V Święto Plonów - Targi Miodów..
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 6. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 774743021, 774572349 w. 120, 606 355  549.

U W A G A: organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konkursu

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML