Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty dróg gminnych w gminie Chrząstowice - ważna informacja dla mieszkańców

Od 20 października 2022 r. firma Pluspol zamierza przystąpić do przebudowy następujących dróg na terenie gminy Chrząstowice w podanej poniżej kolejności:

 1. ul. Solarka w m. Dębska Kuźnia – 1995 m²
 2. ul. Zielona w m. Dębie- 761,70 m²
 3. ul. Opolska w m. Dąbrowice- 300 m²
 4. ul. Kopernika w m. Lędziny- 450 m²

Zakres prac do wykonania to uzupełnienie i wyrównanie podbudowy a następnie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Krawędzie asfaltu zostaną zabezpieczone pasem klińca o szerokości min. 20 cm. Prace realizowane będą przez kilka miesięcy.

W związku z będącymi mieć miejsce utrudnieniami w ruchu drogowym, zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę, wyrozumiałość i pozytywne podejście do przedmiotowej inwestycji, która w przyszłości poprawi bezpieczeństwo oraz poprawi komfort życia.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

 

                                                                                       

                                                                         

 

Wersja XML