Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja dróg gminnych – przebudowa ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz ul. Wiejskiej w Niwkach

W sierpniu 2022 r. została zakończona inwestycja związana z przebudową dwóch dróg gminnych: ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz ul. Wiejskiej w Niwkach. Wartość robót budowlanych dofinansowana została na poziomie 95% (tj. 3 972 900,00 zł) za pomocą promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ostatecznie koszty przebudowy ul. Olimpijczyków wyniosły 1 237 656,00 zł, natomiast koszt przebudowy ul. Wiejskiej to 3 089 831,00 zł.

Ulica Wiejska w Niwkach

 

Ulica Olimpijczyków w Chrząstowicach

 

Tablica Niwki Ch-ce.jpeg

 

Wersja XML