Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady dystrybucji jodku potasu na wypadek zagrożenia radiacyjnego - informacja

INFORMACJA

dot.  zasad dystrybucji preparatów jodowych na wypadek

zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Chrząstowice

 

Szanowni Państwo,

Gmina Chrząstowice przystąpiła do „Akcji Jodowej na wypadek zdarzenia radiacyjnego”. Służby krajowe we współpracy z samorządami rozpoczęły działania prewencyjne. Obecnie nie ma zagrożenia radiacyjnego. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

Wydawanie preparatu odbywać się będzie po ogłoszeniu komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Punkty dystrybucji jodku potasu zostaną uruchomione we wszystkich sołectwach na terenie naszej gminy, niezwłocznie po otrzymaniu przez służby urzędu gminy komunikatu o rozpoczęciu akcji – niezależnie od pory dnia czy nocy.

Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji tabletek zostaną przekazane Państwu poprzez aplikację Gminy Chrząstowice, w mediach ogólnopolskich, na stronie internetowej gminy, w mediach społecznościowych gminy, poprzez sołtysów i strażaków OSP.

Punkty wydawania jodku potasu na terenie Gminy Chrząstowice

 

Lp.

 

Sołectwo

 

Miejsce dystrybucji

 

 

Adres

1

Chrząstowice

Klub samorządowy

Chrząstowice

ul. Dworcowa 1

2

Daniec

Klub wiejski

Daniec

ul. Dąbrowicka 4

3

Dąbrowice

Świetlica wiejska

Dąbrowice,

ul. Wiejska 11

4

Dębie

Klub wiejski

Dębie

ul. Zielona 2

5

Dębska Kuźnia

Świetlica „Pod lipami”

Dębska Kuźnia

ul. Kolonia 12

6

Falmirowice

Świetlica wiejska

Falmirowice, ul

Wiejska 37

7

Lędziny

Świetlica wiejska

Lędziny

ul. Szkolna 2

8

Niwki

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach

Niwki

ul. Wiejska 17

9

Suchy Bór

Świetlica wiejska

Suchy Bór

ul. Szkolna 2

 

Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

Przyjęcie wskazanej dawki jodku potasu nasyca tarczycę stabilnym jodem i blokuje wchłanianie radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.

 

Zasady dystrybucji preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Chrząstowice

Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

 1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.
 2. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 3. Jedna osoba pełnoletnia może otrzymać niezbędną ilość tabletek dla członków rodziny zamieszkujących pod jednym adresem na terenie danego sołectwa (w przypadku wątpliwości, informacja podlega weryfikacji).
 4. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
 5. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

 

 

PDFUlotka.pdf (1,73MB)

 

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzić na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki (PAA).

Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA:

https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki

Wersja XML