Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty dróg gminnych w gminie Chrząstowice

Od 20 października 2022 r. trwają remonty dróg gminnych. Po remoncie ul. Solarki w Dębskiej Kuźni, firma Pluspol rozpocznie remont ul. Opolskiej w Dąbrowicach. Planowany termin rozpoczęcia prac to 7/8.11.2022 r.

Kolejne ulice do remontu:

  1. ul. Zielona w m. Dębie- 761,70 m²
  2. ul. Kopernika w m. Lędziny- 450 m²

O zmianach staramy się informować na bieżąco.

Zakres prac do wykonania to uzupełnienie i wyrównanie podbudowy a następnie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Krawędzie asfaltu zostaną zabezpieczone pasem klińca o szerokości min. 20 cm. Prace realizowane będą przez kilka miesięcy.

W związku z będącymi mieć miejsce utrudnieniami w ruchu drogowym, zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę, wyrozumiałość i pozytywne podejście do przedmiotowej inwestycji, która w przyszłości poprawi bezpieczeństwo oraz poprawi komfort życia.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Wersja XML