Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z Kartą Dużej Rodziny płacisz mniej - złóż oświadczenie u swojego dostawcy energii

obraz KDR.jpeg

Limit 3 MWh dla posiadacza KDR

W listopadzie 2022 weszła w życie ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej, która określa maksymalne ceny prądu i zasady ich stosowania dla określonych grup odbiorców. W 2023 r. zostają zamrożone ceny prądu dla gospodarstw domowych do limitu 2000 kWh zużycia. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z podwyższonego limitu, który wynosi 3000 kWh.

Muszą oni złożyć swojemu dostawcy energii „oświadczenie uprawnionego odbiorcy”, podać w nim numer Karty Dużej Rodziny i załączyć kopię tej Karty lub jeśli posiadają tylko wersję elektroniczną wydrukowane  zdjęcie ekranu. Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.

Osoby uprawnione, które posiadają Kartę Dużej Rodziny powinni złożyć oświadczenie niezwłocznie, najpóźniej do 30 czerwca 2023. Limit zużycia energii elektrycznej będzie stosowany proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia. Rodzic, który nabędzie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabędzie nową nieruchomość, także może złożyć oświadczenie. W takim przypadku limit zużycia energii stosuje się również proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. 

 

Upust 10% za mniejsze zużycie energii

Ustawa wprowadza również mechanizm zachęcający do oszczędzania energii. Wszystkie gospodarstwa domowe, które w 2023 r.(w okresie od 1paźdzernika 2022 do 31 grudnia 2023r.) zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 r.(w okresie od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022 r.), w 2024 r. otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

 

Przypominamy:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. W gminie Chrząstowice wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, I piętro, pok. 18. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 774219220.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Więcej informacji o karcie dużej rodziny znajdziesz na www.https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

 

 

 

Wersja XML