Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek elektryczny - informacja i wniosek

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Gospodarstwo domowe to:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 

Wnioski dostępne są na www.chrzastowice.pl (do pobrania poniżej w wersji edytowalnej lub pdf) oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, I piętro.

Termin złożenia wniosku – do 1 lutego 2023 r.

Wypłata dodatku ma nastąpić w marcu 2023 r.

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub bojler elektryczny:

PDFWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO.pdf (254,51KB)
DOCXWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO.docx (52,99KB)
 

ROZPORZĄDZENIE

USTAWA

 

Sprawy związane z dodatkiem załatwiane są w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, I piętro, tel. 774219613.

 

 

Wersja XML