Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki nr 474/103, pow. 0,572 m2, karta mapy 2, obręb Chrząstowice,

- część działki nr 494/271, pow. 0,572m2, karta mapy 1, obręb Suchy Bór,
KW nr OP1O/00077543/3,

na rzecz G-NET s.c. z siedzibą w Knurowie ul. Szpitalna 8, celem obsługi zamontowanych na nich szaf telekomunikacyjnych.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Czynsz dzierżawny wynosi kwotę 120,00 zł netto.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 17 września 2017 r.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

    

          Florian Ciecior

                                                                             

 

 

Wersja XML