Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup węgla od gminy - nabór II

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 28 LUTEGO 2023 R.

 

Wnioski do pobrania poniżej, prosimy nie pobierać wniosków z innych stron internetowych.

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Jaki jest sposób dostarczenia wniosku?
Wniosek można:

- uzupełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30-15.30; w środę od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00).

- przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):

Nazwa instytucji na platformie EPUAP: URZĄD GMINY CHRZĄSTOWICE
Adres skrytki na platformie EPUAP: /UG_Chrzastowice/skrytka lub /UG_Chrzastowice/SkrytkaESP

- cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

- wniosku nie można złożyć telefonicznie.

- wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.

Procedura zakupu węgla:

 1. Złożenie wniosku. Wniosek rozpatrzony zostanie niezwłocznie.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 3. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie, mailem lub listownie.
 4. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku, celem potwierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (1880,00 zł/tonę) na konto Gminy Chrząstowice numer: 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL - imię i nazwisko wnioskodawcy wraz
  z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.
   

Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?

UWAGA! Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu.

Płatność za węgiel musi zostać dokonana ze środków własnych. Gmina nie udziela dotacji/dodatków na zakup węgla w II naborze.

Dodatek węglowy w wysokości 3 tyś. przyznawany jest jednorazowo. Otrzymują go wyłącznie osoby, które złożyły wniosek do 30.11.2022 r. i ich wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Nie ma możliwości ubiegania się o dodatek po raz kolejny.

 

Gmina Chrząstowice nie ma wpływu na rodzaj ani jakość węgla, jaki oferowany jest do sprzedaży po preferencyjnej cenie.

Prosimy o podejmowanie przemyślanej decyzji o zakupie węgla. Gmina nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 
tel. 661 244 545, 77 411 04 12, 77 411 04 05
Wniosek i informacje dostępne na stronie: www.chrzastowice.pl.

 

PDFWniosek o zakup węgla 2023.pdf (89,40KB)
DOCXWniosek o zakup węgla 2023.docx (26,96KB)
 

Wersja XML