Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z dn.27.12.2022 r.

Obwieszczenie o informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471" na działkach nr 213/175, 406/34 k.m. 3 obręb Dębska Kuźnia

 

PDFobwieszczenie.pdf (62,91KB)
PDFdecyzja.pdf (1,49MB)
 

Wersja XML