Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 

Na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519) Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że umowa na świadczenie usługi pn. „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrząstowice” została zawarta na okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.

                                                                                                                                                      Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice

                                                                                                                      Daria Pawlak

 

 

Wersja XML