Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie z dnia 02.01.2023 r. dot. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wersja XML