Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach

Od 12 stycznia 2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z kompleksową przebudową drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach na odcinku ponad 600 m, tj. od drogi powiatowej ul. Ozimskiej do drogi krajowej DK46.

Inwestycja jest dofinansowana na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Roboty będą polegały m.in. na wykonaniu konstrukcji drogi, budowie kanału teletechnicznego, wykonaniu odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej oraz zjazdów do posesji, budowie oświetlenia z oprawami LED. Roboty w zależności od pogody mają trwać przez kilka miesięcy.

W związku z powyższym w obrębie inwestycji wystąpią utrudnienia w komunikacji zarówno pieszo-rowerowej, jak i samochodowej. Proszę zwracać uwagę na wprowadzane oznakowanie i stosowanie się do niego.

Za wszelkie utrudnienia przepraszam i proszę o wyrozumiałość.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                                   Florian Ciecior

                                                                                                 

 

Wersja XML