Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji

Przypominamy osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej o złożeniu deklaracji:

· na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami do 31 stycznia 2023 r.

· na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami do 15 stycznia 2023 r.

· na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami do 15 stycznia 2023 r.

Osoby posiadające środki transportowe podlegające opodatkowaniu mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej DT-1 do 15 lutego każdego roku.

Druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice, na stronie www.podatki.gov.pl. Można je także otrzymać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Chrząstowice.

 

Wersja XML