Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nie będzie systemu SIDEPRESS

W październiku 2022 r. pojazd Sidepress zastąpił na kilku kursach standardową śmieciarkę, odbierając odpady komunalne w miejscowościach: Chrząstowice, Niwki, Lędziny, Suchy Bór i Daniec. Opróżniano odpady zmieszane, biodegradowalne oraz papier.

Podczas przeprowadzania prób napotkano szereg utrudnień w pracy pojazdu z bocznym załadunkiem.

W związku z powyższym Remondis Opole Sp. z o.o. zmuszony był zaprzestać dalszych działań związanych z wdrożeniem nowego systemu odbioru odpadów.

Uzyskanie sprawnego i szybszego odbioru odpadów ograniczone było przez:

- bardzo dużą ilość nadmiarów odpadów, gromadzonych w workach lub luzem (kartony) ustawionych przy lub na pojemnikach;

- niezastosowanie się mieszkańców do ustawiania pojemników zgodnie z wytycznymi wykazanymi na stronie internetowej, facebooku oraz aplikacji mobilnej;

- zbyt nisko zawieszone kable telefoniczne;

- wiele wąskich dróg uniemożliwiających wjechanie pojazdu  i swobodne wysunięcie  bocznych wideł;

- dużą ilość metalowych pojemników, jaka okazała się być wystawiona na terenie gminy.

Firma Remondis  dziękuje za umożliwienie przeprowadzenia prób odbioru odpadów pojazdem Sidepress.

Obecnie system Sidepress na terenie Gminy Chrząstowice nie zostanie wdrożony.

 

Wersja XML