Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czym nie można palić w piecu?

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 września 2017 r. uchwałą antysmogową, zakazuje się spalania w piecach:

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z poźn. zm.), spalanie w piecach odpadów stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny bądź aresztu.

Kto nie przestrzega powyższych zakazów może zostać ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł.

 

Wersja XML