Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o złożonych ofertach 2023

Informacja z dnia 17.01.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 r. zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta.
Oferta złożona została przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy, ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica, na zadanie pod nazwą „Ochronić wychowując”.

Wnioskowana kwota dotacji 120.000,00 zł.

Wójt  Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 26.01.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „ZRYW” Chrząstowice, ul. Olimpijczyków 8, 46-053 Chrząstowice

Współzawodnictwo sportowe członków KS „ZRYW” Chrząstowice

36 963,20

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej, organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Chrząstowice

42 540,00

3.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,              ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze

16 000,00

4.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym.

50 000,00

5.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Zdrowo i sportowo

14 500,00

6.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Trenuj z nami

30 520,00

7.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Siatkówka - ścieżką mojego zdrowia 2023

30 685,75

8.

Opolski Klub Strzelectwa Tradycyjnego „Gryf”, ul. Polna 13, 46-053 Suchy Bór

Skupieni na celu – łucznictwo i procarstwo tradycyjne w Gminie Chrząstowice

8 901,00

Wójt  Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 27.01.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Artystyczne Chrząstowice 2 edycja

16 960,00

2.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wiejska 37, 46-053 Falmirowice

Konkurs Tańca – Rytm i styl, Edycja II

7 600,00

3.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 46-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Senior w akcji

12 300,00

Wójt  Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 27.01.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych wpłynęła oferta pod tytułem Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice” złożona przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. Marii Konopnickiej 6.

Wnioskowana kwota dotacji: 25.000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior


Informacja z dnia 13.02.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Caritas Diecezji Opolskiej,

ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej

130.000,00

Wójt  Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 23.03.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Zdrowe życie promuję, alkoholu nie stosuję

26.094,00

2.

Chrząstowickie Stowarzyszenie Edukacyjne „CUD”, ul. Ozimska 1A, 46-053 Chrząstowice

Klub przyjaciół CUDnych bajek – zajęcia bajkoterapii dla dzieci

2.080,00

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,  ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór

„Się dzieje” – program z zakresu profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Gminy Chrząstowice

24.500,00

4.

Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Gmina Chrząstowice-MONAR Zbicko. Razem przeciwko uzależnieniom. Edycja 2

36.504,00

5.

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul Kościuszki 39a,  32-020 Wieliczka

Program rekomendowany Debata – realizacja programu w klasach

16.500,00

6.

Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”, ul. Kosińskiego 32/3,              78-400 Szczecinek

Realizacja programów rekomendowanych „Unplugged”

15.260,00

7.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży

14.900,00

8.

Stowarzyszenie „Pozytywnie mocni”, ul. Komuny Paryskiej 52/26, 30-389 Kraków

Realizacja programów rekomendowanych „Spójrz inaczej”

19.730,00

Wójt  Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 28.03.2023 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła oferta pod tytułemKlub Seniora w gminie Chrząstowice” złożona przez Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku z siedzibą w Opolu, ul. Juliusza Słowackiego 10.

Wnioskowana kwota dotacji: 39.996,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

Wersja XML