Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie dot. Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice

Wójt Gminy Chrząstowice

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

„PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CHRZĄSTOWICE”

Zakres konsultacji społecznych obejmuje przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 14.09.2017 r. do dnia 29.09.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne- Program rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46- 053 Chrząstowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Program rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pok. 13 lub sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice w godzinach pracy Urzędu.  

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Załączniki do pobrania:

Wójt Gminy Chrząstowice

                       Florian Ciecior

 

 

Wersja XML