Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie jakości wody

 

Firma Plada Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią areatora na Stacji Uzdatniania Wody w Dębskiej Kuźni i związaną z tym przerwą w dostawach wody zaistniało zagrożenie pogorszenia parametrów fizycznych-chemicznych dostarczanej wody pitnej. Woda w kranach w miejscowościach: Chrząstowice, Suchy Bór, Lędziny, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Dębie postanie niezdatna do spożycia przez ludzi do czasu potwierdzania jej dobrej jakości przez badania. O ich wynikach firma Plada Sp. z o.o. poinformuje niezwłocznie.

Do tego czasu firma będzie prowadziła prewencyjne płukanie sieci wodociągowej oraz dostarczała wodę w opakowaniach jednorazowych i beczkowozem.

Prosimy, aby nie korzystać z wody do celów spożywczych, a jedynie wykorzystywania jej do utrzymanie higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów technicznych.

Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel 501-238-117.

W/w komunikat będzie obowiązywał do odwołania

W związku z niezdatnością wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Dębska Kuźnia (dot. miejscowości Chrząstowice, Suchy Bór; Lędziny; Dębska Kuźnia, Falmirowice, Dębie) od godziny 7.00 wznowiona jest dystrybucja wody zdatnej do spożycia w beczkowozach i opakowaniach jednorazowych. Punkty dystrybucji będą się znajdować:

- Chrząstowice ul. Ozimska 17 - baza Plada Sp. z o.o.;
- Dębska Kuźnia przy kościele;
- Suchy Bór przy sklepie Lewiatan;
- Dębie przy kościele;
- Falmirowice na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Wiejskiej;
- Lędziny przy kościele.

 

Dodatkowo firma Plada Sp. z o.o. prosi telefonicznie zgłaszać konieczność indywidualnego dowozu wody np. dla zwierząt pod nr tel. 530-690-006.

 

Bieżące informacje można śledzić na fanpage firmy Plada na facebooku oraz stronie internetowej http://plada-wik.pl/

Wersja XML