Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie CHrząstowice - harmonogram zebrań wiejskich

p. Nazwa sołectwa Data i godzina zebrania Miejsce zebrania
1 Chrząstowice 17.03.2023 godz. 19:00 Klub samorządowy w Chrząstowicach
2 Daniec 24.03.2023 godz. 19:00 Klub wiejski w Dańcu
3 Dąbrowice 29.03.2023 godz. 19:00 Klub wiejski w Dąbrowicach
4 Dębie termin podany po ustaleniu Klub wiejski w Dębiu
5 Dębska Kuźnia 22.03.2023 godz. 19:30 Świetlica wiejska "Pod lipami"
6 Falmirowice termin podany po ustaleniu Klub wiejski w Falmirowicach
7 Lędziny 16.03.2023 godz. 18:00 Świetlica wiejska w Lędzinach
8 Niwki termin podany po ustaleniu Ośrodek szkoleniowy RCRE
9 Suchy Bór termin podany po ustaleniu Świetlica wiejska w Suchym Borze
Wersja XML